Sneakerplaats.nl disclaimer

Sneakerplaats.nl is eigendom van Conceptia waaronder Sneakerplaats.nl als handelsnaam staat ingeschreven. Dit is een onderneming met adres Veenweg 28, Deventer. Sneakerplaats is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72866209.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website
Sneakerplaats behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Sneakerplaats besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Sneakerplaats.nl zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Sneakerplaats niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Sneakerplaats.

Aansprakelijkheid
Sneakerplaats is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van Sneakerplaats.nl. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) Sneakerplaats.nl is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Sneakerplaats tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Sneakerplaats is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en Sneakerplaats is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is Sneakerplaats niet aansprakelijkheid voor inhoud van Sneakerplaats.nl welke afkomstig is van derden.

De website van Sneakerplaats.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Sneakerplaats aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website van Sneakerplaats. Ondanks dat Sneakerplaats er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Sneakerplaats niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op Sneakerplaats.nl plaatsen. Sneakerplaats controleert de inhoud die gebruikers van ons platform op de website van Sneakerplaats.nl plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Sneakerplaats deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website Sneakerplaats.nl berusten bij Sneakerplaats voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneakerplaats is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website van Sneakerplaats.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Winacties

Bij de winacties van Sneakerplaats wordt er altijd gebruik gemaakt van een eerlijk proces om de winnaar te kiezen. Alle deelnemers maken evenveel kans en worden aan het einde van de winactie, die altijd duidelijk wordt vermeld bij de actie, toegevoegd aan https://onlinenaamloten.nl/ zodat er een eerlijke winnaar wordt gekozen.

Daarbij zijn Facebook en Instagram NIET betrokken bij onze winacties. Zij worden hierin dus volkomen gevrijwaard en hebben niks met onze (win)acties te maken.

Voor minderjarigen geldt dat ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor deelname aan onze actie.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Sneakerplaats via info@sneakerplaats.nl of door te bellen naar 0621194130 t.a.v. Hessel.

Neem hier contact op

Samenwerken of adverteren met Sneakerplaats.nl? Neem nu contact op!